Hjälper dig bygga
engagerade,
högpresterande &
välmående team

Våra kunder…

Workshops

Upplevelsebaserat lärande

Säkra färdigheter för en osäker värld

Fysiskt
 • Träna på att snabbt anpassa dig till förändringar
 • Ta bättre beslut med vag information
 • Bli mer agil på jobbet
 • Arbeta med att hantera osäkerhet och komplexitet

Humanisera det digitala rummet

Online
 • Arbeta på distans men ändå nära varandra
 • Öka den psykologiska tryggheten
 • Använd Zoom som aldrig förr
 • Samarbeta på ett effektivt sätt

Misslyckas som ett proffs

Fysiskt & Online
 • Träna på att misslyckas i en trygg miljö
 • Skärp din förmåga att studsa tillbaka efter misslyckanden
 • Hitta innovationsförmågan
 • Skapa nya möjligheter med lätthet

Varför Enlantern?

Högst interaktivt Vi använder ett praktiskt tillvägagångssätt som omedelbart låter deltagarna identifiera vilka färdigheter som kräver förbättring och praktiskt arbeta med dessa färdigheter under workshopen.

Resultatstyrt Vi säkerställer att deltagarna själva löser problem och hittar svaren, vilket leder till effektiv förändring inifrån.

Kul Roligt lärande har visat sig bygga en inlärningsmiljö som hjälper vuxna att bättre ta till sig och komma ihåg ny information.

Kontakta oss!

Hör av dig så tittar vi på hur vi kan hjälpa just ditt team!