Om Enlantern

några ord från grundaren

Varför Enlantern grundades

Under åren då jag jobbade inom företagsrådgivning, projektledning och försäljning deltog jag i många utbildningsprogram. De flesta sessioner var uppbyggda som seminarier där utbildare talar och deltagare lyssnar. Ibland fanns det interaktiva delar i programmen. Utbildarna var erfarna och skickliga, men sessionerna var långa och ofta var det utmanande för deltagarna att koncentrera sig och ta in den nya kunskapen.

På Enlantern vänder vi därför på det. Våra workshops är mycket interaktiva och fokus ligger på att deltagarna ska göra praktiska övningar och sedan reflektera över sina erfarenheter och hur dessa kan användas utanför sessionerna. På det sättet tillämpar deltagarna omedelbart den nya kunskapen och påskyndar därmed inlärningsprocessen. Detta gör det också möjligt för oss att ge coachning och feedback i realtid.

Genom Enlantern kombinerar jag min erfarenhet inom ledarskap, företagsrådgivning och organisationsutveckling med min passion för och erfarenhet inom improvisationsteater. Detta leder oss till den andra viktiga aspekten i Enlanterns utbildningar; roligt lärande. Studier visar på att roligt lärande hjälper vuxna att bättre ta in och komma ihåg information.

Resultatet är teamutveckling som är kraftfull, ny, effektiv och rolig.

Min yrkesresa

Jag har lång erfarenhet från att ha arbetat vid den svenska ambassadens kommersiella sektion (Exportrådet/ Business Sweden) där jag ledde multinationella team på olika kontor runtom i världen och hjälpte svenska företag att växa internationellt samt arbetade med att stärka de kommersiella banden mellan Sverige och andra länder. Jag har också jobbat inom nyckelkundsförsäljning på det danska rederiet Maersk Line, först med Tetra Laval som kund och senare med IKEA.

Från en tidig ålder har jag intresserat mig för teater och skådespeleri. Jag har även arbetat med det professionellt som skådespelare och lärare. Jag har varit ensemblemedlem i Nordens äldsta och största improvisationsteater, Stockholms Improvisationsteater där jag också undervisade både privatpersoner och företagsteam. För närvarande är jag också lärare vid Stockholms universitet där jag undervisar tredjeårsstudenter som studerar mot sin kandidatexamen i danspedagogik.

Att se individer, team och organisationer lära sig och utvecklas har alltid varit en stor personlig motivator. Resan inom utbildning och coachning startade på Maersk Line, där jag ledde det övergripande kundstödet globalt, det fortsatte på Business Sweden när jag ledde internationella uppdrag med teammedlemmar spridda över hela världen samt utvecklade och levererade utbildningsprogram för handelssekreterare. Och sedan som en del av min roll på Stockholms Improvisationsteater där jag designade och levererade workshops för en rad olika deltagare, både privatpersoner och företag.

Jag har studerat och arbetat i flera internationella miljöer i Europa, Asien och Afrika och är trespråkig, och på väg att bli fyrspråkig.

Efter att ha arbetat med ett brett spektrum av företag och organisationer och sett skillnaden mellan ett engagerat och produktivt team jämfört med ett kämpande, oproduktivt team, vill jag genom Enlantern, hjälpa företag och organisationer med att skapa en mer samarbetsvillig, öppen och empatisk teamkultur som främjar produktivitet och effektivitet och leder till bättre resultat för teamet och organisationen som helhet.

Hoppas du vill vara med på denna resa.

Noha Mousbah.

Kontakta oss

Ring oss gärna eller maila för att se hur vi kan hjälpa just ditt team! 

E-post:
info@enlantern.com

Telefon:
+46 762 39 55 62

Adress:
Stadshagsplan 10
11250 Stockholm