Tjänster

Vill ni....

 • Skapa ett engagerat team som enklare hanterar utmaningarna med distansarbete
 • Förtydliga unika styrkor som medarbetarna besitter
 • Öka innovationsförmågan genom att arbeta med den inre kritikern
 • Förbättra teamets effektivitet genom bättre teamwork
 • Sänka stressnivån och känslan av att vara isolerad vid distansarbete
 • Öka tilliten och empatin i teamet
 • Förbättra kommunikationen och förmågan att tidigt diskutera utmaningar i teamet
 • Ta fram dold potential hos teammedlemmar
 • Investera i era anställdas utveckling och välbefinnande och därmed sänka personalomsättningen

snabba workshopfakta

 • Erbjuds fysiskt och online

 • Finns på 3 olika språk

 • Alla workshops är mycket interaktiva

 • Roligt lärande viktig del av workshops

 • Skräddarsydda för att möta dina specifika teambehov

 • En behovsanalys görs av oss, tillsammans med dig. Vi sätter ihop vår expertis inom utbildning och teamdynamik med din kunskap om ditt team

 • Design av workshop anpassas utifrån olika personlighetstyper i teamet

 • Vi skapar en trygg och vänlig miljö

 • Deltagarna uppmuntras att komma ut ur sin komfortzon och utveckla sina färdigheter

Några av våra mest populära utbildningar:

 1. Hur man effektivt kommunicerar och samarbetar vid distansarbete. Att ha kvar teamkänslan när teamet jobbar hemifrån.

 2. Hur man hanterar isolerings-känslan när teamet jobbar på distans. Skapa förtroende, minska stressen och skapa ett gladare team. Detta är särskilt givande för nya teammedlemmar. 

 3. Öka innovationen och skapa en positiv inlärningskultur genom att inte bara tillåta utan även uppmuntra misstag.

 4. Att hantera osäkerhet i en snabbt föränderlig värld. Hur man blir bekväm med att fatta beslut utan att ha all nödvändig information.

 5. Skapa ett starkt globalt team. Hur teammedlemmar som endast känner varandra via en skärm kan känna sig som ett team.

Kontakta oss

Ring oss gärna eller maila för att se hur vi kan hjälpa just ditt team!

E-post:
info@enlantern.com

Telefon:
+46 762 39 55 62

Adress:
Stadshagsplan 10
11250 Stockholm