Workshops

Högst interaktiva workshops

SÄKRA FÄRDIGHETER FÖR EN OSÄKER VÄRLD

Stärk kompetenserna som krävs för att hantera osäkerhet och komplexitet och bli mer agil både på jobbet och utanför jobbet.

Läs mer...

Säkra färdigheter för en osäker värld

Vi lever i en osäker, komplex värld och gång på gång befinner vi oss i nya situationer där vi inte kan gå tillbaka och dra nytta av tidigare erfarenheter från liknande situationer i livet.

Det vi KAN göra är att stärka de kompetenser som krävs för att hantera osäkerhet och komplexitet. Vi kan träna oss själva i att hålla oss lugna i dessa situationer, att anpassa oss, vara flexibla och tänka snabbt så att vi kan fatta snabbare och bättre beslut.

Och det är viktigt att träna på dessa färdigheter. Vi ser upprepade gånger rapporter och studier som visar på att anpassningsförmågan och förmågan att hantera komplexitet och oklarhet är några av de färdigheter som eftersträvas mest vid nyrekryteringar OCH bland de främsta områden där dagens kandidater saknar kompetensen. 

Boka workshop

HUMANISERA DET DIGITALA RUMMET

Denna högst interaktiva workshop hjälper till att humanisera det digitala rummet och gör kommunikationen och samarbetet med kollegorna mer effektiv.

Läs mer…

Humanisera det digitala rummet

Mänsklig kontakt är avgörande för både vårt välbefinnande och effektiviteten hos våra team. Långa perioder med arbete hemifrån och spridda team innebär ett flertal utmaningar när vi försöker etablera och upprätthålla starka band inom teamet.

Denna högst interaktiva workshop hjälper till att humanisera det virtuella rummet och gör kommunikationen och samarbetet med kollegorna mer effektiv.

Genom ett antal lekfulla och interaktiva övningar kommer du att använda Zoom som aldrig förr, utforska kreativa sätt att göra det virtuella rummet mer meningsfullt, främja ett mer innovativt klimat, skapa större psykologisk trygghet i teamet och underlätta samarbeten.

 

Boka workshop

CONNECTION CATALYST

Med hjälp av denna teambuilding skapas det starkare band mellan teammedlemmarna, samtidigt som ni har riktigt kul tillsammans.

Läs mer...

Connection Catalyst

Investera i en annan typ av teambuilding, en som skapar starka band mellan deltagarna eller teammedlemmarna som INDIVIDER.

Tiden som investeras i att låta deltagarna lära känna varandra och samtidigt höja energin i rummet (oavsett om det är fysiskt, digitalt eller hybrid), gör stor skillnad och gör det snabbt.

Som en fristående teambuilding kommer det att leda till ett starkare, mer samarbetsvilligt team med en mycket högre grad av förtroende både nu och på lång sikt.

Som en del av ett större evenemang kommer det att avsevärt underlätta de återstående programpunkterna under ditt evenemang.

Boka workshop

MISSLYCKAS SOM ETT PROFFS

Öva på att studsa tillbaka efter misslyckanden i en trygg miljö så blir det lättare att göra samma sak i den verkliga världen.

Läs mer…

Misslyckas som ett proffs

Öva på att studsa tillbaka efter misslyckanden i en trygg miljö så blir det lättare att göra samma sak i den verkliga världen.

Sanningen är att misslyckanden är en del av livet. Det är helt enkelt en del av att vara människa. Det vi kan göra det är att lära oss att återhämta oss från våra misstag snarare än att bli frustrerade över att ha gjort dem.

När vi väl bemästrar denna färdighet kommer vi att kunna låsa upp våra kreativa krafter och bli mycket mer innovativa.

Boka workshop

UNMUTE THE REAL YOU - KOMMUNICERA AKTIVT

Denna workshop fokuserar på att förbättra din kommunikationsförmåga med hjälp av konkreta, praktiska övningar.

Läs mer…

Unmute the real you – kommunicera aktivt

Du kanske har fått höra att du bör kommunicera tydligare, lyssna mer aktivt och använda din kropp bättre.

Riktig transformation sker när du använder ett praktiskt tillvägagångssätt som direkt låter dig veta vad som praktiskt fungerar och vad som behöver förbättras.

Denna workshop fokuserar bl.a på att förbättra din kommunikationsflexibilitet, öva på tydlig icke-verbal kommunikation, och att kommunicera mer effektivt under stress.

Boka workshop

Snabba workshopfakta

  • Erbjuds fysiskt och online

     

  • Finns på 3 olika språk

     

  • Alla workshops är mycket interaktiva

     

  • Roligt lärande viktig del av workshops

FÖRDJUPNINGS-PAKET

För långsiktig förändring som befäster lärdomar.


Läs mer…

Fördjupnings-paket

För långsiktig förändring som befäster lärdomar.

Workshop hålls varannan vecka hos er. Detta är ett perfekt sätt för teammedlemmarna att kontinuerligt stärka sina färdigheter på ett tillgängligt och roligt sätt, samtidigt som förtroendet och banden mellan teammedlemmarna stärks.

Kontakta oss

SKRÄDDARSYDDA WORKSHOPS

Gillar du vår metodik men har inte hittat temat som du söker bland våra workshops?

Läs mer...

Skräddarsydda workshops

Gillar du vår metodik men har inte hittat temat som du söker bland våra workshops?

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med ett brett spektrum av teman och pratar gärna med er för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt team med era specifika behov.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Kontakta oss!

Hör av dig så tittar vi på hur vi kan hjälpa just ditt team!