Att humanisera det digitala rummet

Hem / Workshops / Humanisera det digitala rummet

”Den digitala workshopen var exceptionell, något verkligen utöver det vanliga. Så snabbt sätt att connecta med andra människor. Noha är utomordentligt duktig på det. ”

Mänsklig kontakt är avgörande för vårt välbefinnande och effektiviteten hos våra team. Långa perioder med arbete hemifrån och spridda team innebär ett flertal utmaningar när vi försöker etablera och upprätthålla starka band inom teamet.

Denna interaktiva digitala workshop hjälper till att humanisera det virtuella rummet och gör kommunikationen och samarbetet med kollegorna mer effektiv.

Genom ett antal lekfulla och interaktiva övningar kommer vi utforska kreativa sätt att göra det virtuella rummet mer meningsfullt, skapa en starkare vi-känsla på arbetsplatsen, främja ett mer innovativt klimat, skapa större psykologisk trygghet och underlätta teamsamarbetet.

Digital workshop

Under denna digitala workshop tar vi vara på de styrkor och fördelar som finns online.

Att kopiera det som görs i ett fysiskt rum och försöka återskapa det digitalt fungerar sällan.En digital workshop kräver något annat än en fysisk workshop.

Hur kan vi använda kameran, chatten, breakout rooms och whiteboard på ett innovativt och lekfullt sätt som får miljön att kännas mer bekväm, naturlig, rolig och kreativ? Ett sätt som gynnar människorna i rummet.

Vi stärker teamsamarbetet och vi-känslan på arbetsplatsen med hjälp av interaktiva övningar där deltagare får mötas, lära känna varandra och upptäcka nya sätt att samarbeta på online.

Teamsamarbete

Teamsamarbete och att skapa en stark vi-känsla på arbetsplatsen är två av de största utmaningarna med distansarbete där teammedlemmar kanske aldrig har träffats fysiskt.

För att skapa en miljö där kollegor vågar ställa frågor till varandra, be om hjälp eller berätta om ett misstag de gjort, så krävs det att vi bygger en tillit och en känsla av gemenskap. Vi behöver mötas som människor och inte bara i våra yrkesroller.

Under denna digitala workshop använder vi därför personliga historier, rörelse, övningar som kräver att hela gruppen samarbetar och andra lekfulla övningar för att bygga upp tilliten och därmed vi-känslan på arbetsplatsen.

Det utlovas en trevlig digital miljö, mycket skratt och en känsla av att man nu ser människorna i rummet.

Konferensaktiviteter Online

Många konferensaktiviteter online ser likadana ut.
Men bara för att en konferens eller digital workshop hålls digitalt så behöver vi inte nöja oss med stela, tråkiga konferensaktiviteter.

Företag anlitar ofta Enlantern för att höja energin och skapa en roligare miljö, som en del av konferensaktiviteterna online. Det kan ses som en icebreaker eller en energiboost som en del av en större konferens.

Något som många av Enlanterns kunder kommenterar är hur den digitala workshopen lyckas få med alla, även de som ofta är tystare, och även hur annorlunda och nytänkande workshopen är.

”Tack igen för en grym digital workshop. Verkligen inspirerande, roligt och lärorik. Du fick verkligen igång alla och spred fantastisk energi.”

Kontakta oss!

Hör av dig så tittar vi på hur vi kan hjälpa just ditt team!