Säkra färdigheter i en osäker värld

– Att hantera VUCA

Hem / Workshops / Säkra färdigheter i en osäker värld

“Kan varmt rekommendera denna workshop som tar alla andra liknande till en helt ny nivå!
För den som vill utforska lekfullt det som ofta är svårt, utan värdering men med öppenhet och tillit till varandra och process”

Två team som precis arbetat med att vässa de skills som krävs för att hantera vår VUCA-värld.

Vi lever i en VUCA-värld. En värld av osäkerhet, instabilitet, tvetydlighet och komplexitet. Att ha en strategi och plan är viktigt, dock kräver vår VUCA-värld mer än så. I en så svårnavigerad miljö där vi möter utmaningar som vi aldrig stött på innan, krävs det särskilda färdigheter för att skapa effektiva team som kan möta VUCA-miljön.

VUCA

VUCA står för Vulnerability (instabilitet), Uncertainty (osäkerhet), Complexity (komplexitet) och Ambiguity (tvetydlighet), och anses vara det nya normala.

Alltså befinner sig alla organisationer och team i en VUCA-värld. De snabba förändringar, svårigheten i att förutse framtiden och den enorma mängd data i dagens VUCA-värld betyder att tidigare erfarenheter och expertis är otillräckliga.

Genom upplevelsebaserat lärande, arbetar vi under denna workshop med de färdigheter, det mindset och de beteenden som VUCA-världen och dess utmaningar kräver.

Det är bland annat en workshop i kommunikation under stress, flexibilitet, att vara snabbtänkt, hur effektiva team samarbetar, hur vi höjer den psykologiska tryggheten, hur vi hittar ett lugn i kaoset och att våga experimentera.

En workshop i kommunikation

Denna VUCA-workshop är också en workshop i kommunikation. Att kommunicera tydligt under stress är nämligen bland det svåraste i en VUCA-miljö.

Under workshopen skapas olika scenarier där teamet förväntas samarbeta genom tydlig kommunikation för att lösa en uppgift. När går kommunikationen från att vara mitt ansvar till ditt ansvar? Hur hittar vi balansen i kommunikationen så den både är snabb och lugn? Hur bejakar vi våra egna och andras idéer för att hitta innovativa lösningar på nya utmaningar?

Fyra kollegor som visar på effektivt samarbete & som även kan hantera vår VUCA-värld

Effektiva team
– som kan hantera VUCA

Vi pratar ofta om att skapa effektiva team. Att ett team samarbetar effektivt i en optimal miljö är en sak. Frågan är om det även är ett effektivt team i en  VUCA-miljö. Det som faktiskt är det nya normala.

Under workshopen gör vi olika gruppövningar som tar fokus från individens styrka till gruppens styrka. Hur stöttar vi bäst varandra och tar vara på de olika styrkor som finns inom teamet? Hur vänder vi på vårt mindset så att input från andra tas emot som hjälp eller förslag istället för som en störning? Hur kan vi tillsammans skapa en miljö där alla känner sig bekväma nog till att experimentera, med risk för att det blir fel? Genom övningar och diskussioner kommer vi tillsammans fram till det som skapar effektiva team, som särskilt klarar av vår VUCA-värld.

“En av de mest inspirerande och insiktsfulla workshops jag har deltagit i. Tack Noha för att du öppnade våra sinnen för insikter med rörelse och andra roliga övningar. Underbart sätt att workshoppa kring viktiga ämnen, i rörelse, en annan vinkel, för djupare och nya insikter. Så värdefullt.”

Kontakta oss!

Hör av dig så tittar vi på hur vi kan hjälpa just ditt team!